آپارتمان
مشارکت در ساخت
زمین 300 متری در شهرک قدس 3 طبقه طبقه اول و دوم تک واحدی طبقه سوم 2 واحدی 3 دانگ فروخته میشود یعنی واحد طبقه دوم و یکی از واحدهای طبقه سوم متری 5800 آپارتمان در مرحله لوله کشی انجام شده نما ندارد مرحله گچ کاری و کاشی کاری مانده
409متر     آپارتمان     5 اتاق

5800000 تومان
409 مترمربع
آپارتمان
مشارکت در ساخت
مجتمع در حال ساخت اسفند تحویل داده میشود
100متر     آپارتمان     2 اتاق

260000000 تومان
100 مترمربع
آپارتمان
مشارکت در ساخت
مجتمع درحال ساخت اسفند تحویل داده میشود
79متر     آپارتمان     2 اتاق

150000000 تومان
79 مترمربع
مسافرخانه / هتل
مشارکت در ساخت
زمین 5000 متری در تالش فاصله 1500 متری از ساحل دریا مشارکت جهت ساخت مجتمع توریستی تفریحی
5000متر     مسافرخانه / هتل     اتاق

2500000000 تومان
5000 مترمربع