آپارتمان
رهن و اجاره
130متر     آپارتمان     2 اتاق

500000000 رهن 0 اجاره
130 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
4/15 تخلیه
113متر     آپارتمان     2 اتاق

100000000 رهن 8000000 اجاره
113 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
110متر     آپارتمان     2 اتاق

450000000 رهن 0 اجاره
110 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
90متر     آپارتمان     2 اتاق

300000000 رهن 0 اجاره
90 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابل تبدیل
70متر     آپارتمان     1 اتاق

120000000 رهن 2000000 اجاره
70 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابلیت تبدیل سوییت همکف 75 متر با حیاط هم دارد
107متر     آپارتمان     2 اتاق

350000000 رهن 1500000 اجاره
107 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
84متر     آپارتمان     2 اتاق

310000000 رهن 0 اجاره
84 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
قابلیت تبدیل
65متر     آپارتمان     1 اتاق

200000000 رهن 1700000 اجاره
65 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
85متر     آپارتمان     2 اتاق

300000000 رهن 2000000 اجاره
85 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تا 150 میلیون تبدیل می شود
145متر     آپارتمان     3 اتاق

700000000 رهن 0 اجاره
145 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
تا 2/30 تخلیه
156متر     آپارتمان     2 اتاق

350000000 رهن 5000000 اجاره
156 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
165متر     آپارتمان     3 اتاق

750000000 رهن 0 اجاره
165 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
☆به نام یگانه معمار هستی☆ ✳بلوارامین ✳150 متر ✳3 خواب ✳طبقه 2 از 2 ✳تک واحدی ✳آسانسور ✳انباری ✳سرمایش : کولر گازی ✳گرمایش : پکیج 💯فایل مشابه در منطقه با سلیقه دلخواه شما💯
150متر     آپارتمان     3 اتاق

100000000 رهن 10000000 اجاره
150 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
☆به نام یگانه معمار هستی☆ ✳برج پدیده ✳کلید نخورده ✳100 متر ✳2 خواب ✳طبقه 2 از 14 ✳6 واحدی ✳آسانسور ✳پارکینگ ✳انباری ✳سرمایش : کولر آبی ✳گرمایش : پکیج 💯فایل مشابه در منطقه با سلیقه دلخواه شما💯
100متر     آپارتمان     2 اتاق

200000000 رهن 2000000 اجاره
100 مترمربع
آپارتمان
رهن و اجاره
☆به نام یگانه معمار هستی☆ ✳انسجام ✳کلیدنخورده ✳110 متر ✳2 خواب ✳طبقه 5 از 6 ✳2 واحدی ✳آسانسور ✳پارکینگ ✳انباری ✳سرمایش : کولر آبی و کولر گازی ✳گرمایش : پکیج 💯فایل مشابه در منطقه با سلیقه دلخواه شما💯
110متر     آپارتمان     2 اتاق

390000000 رهن 1000000 اجاره
110 مترمربع