زمین
خرید و فروش
دو بر دارای 4 طبقه پروانه، امکان 20 متر تجاری، با تامین پارکینگ و تراکم 70 درصد
134متر     زمین

570000000 تومان
134 مترمربع
ویلایی
خرید و فروش
منزل ویلایی لقمان دو طبقه فول باز سازی شمالی سند تک برگ 4خواب بر 10متر
210متر     ویلایی     اتاق

6500000000 تومان
210 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
منزل ویلایی کلنگی 200متر زمین بر ده متر سند 6دانک
120متر     آپارتمان     اتاق

5800000000 تومان
120 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
منزل ویلایی کلنگی 200متر زمین بر ده متر سند 6دانک
120متر     آپارتمان     اتاق

5800000000 تومان
120 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
منزل ویلایی کلنگی 200متر زمین بر ده متر سند 6دانک
120متر     آپارتمان     اتاق

5800000000 تومان
120 مترمربع
ویلایی
خرید و فروش
منزل ویلایی 30متری قائم 170متر دوطبقه 4خواب کلید نخورده سند 6دانگ 8/5بر شمالی
170متر     ویلایی     اتاق

6500000000 تومان
170 مترمربع
ویلایی
خرید و فروش
منزل ویلایی 30متری قائم 170متر دوطبقه 4خواب کلید نخورده سند 6دانگ 8/5بر شمالی
170متر     ویلایی     اتاق

6500000000 تومان
170 مترمربع
ویلایی
خرید و فروش
عطاران منزل ویلایی 1خواب جنوبی سند تک برگ بر 5متر
122متر     ویلایی     اتاق

3300000000 تومان
122 مترمربع
ویلایی
خرید و فروش
عطاران ویلایی همکف بالا فروش نقد وتهاتر با ملک کلنگی بزرگتر
92متر     ویلایی     2 اتاق

2550000000 تومان
92 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
دارای دودا 20 متر حیاط که جز متراژ حساب نشده لوستر امکان اضاقه کردن یک اتاق را دارد
68متر     آپارتمان     اتاق

1088000000 تومان
68 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
225 م واریزس 600 م فروش
130متر     آپارتمان     3 اتاق

600000000 تومان
130 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
100متر     آپارتمان     2 اتاق

10101010 تومان
100 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
دارای 250م وام قابل انتقال و قابلیت رهن تا 300 م
120متر     آپارتمان     2 اتاق

2400000000 تومان
120 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
120متر     آپارتمان     2 اتاق

2400000000 تومان
120 مترمربع
آپارتمان
خرید و فروش
واحد 1 فاقد پارکینگ هر طبقه تک واحدی
82متر     آپارتمان     2 اتاق

1550000000 تومان
82 مترمربع